Izjava – pristanak

 
IZJAVA - PRISTANAK

Saglasan/na sam da moje lične podatke DELIKOS DOO SOPOT (u daljem tekstu: DELIKOS) obrađuje u skladu s važećim Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti i pravilima koje propisuje Evropska unija.

Izjavljujem da sam svoje podatke dao/dala dobrovoljno.

Izjavljujem da sam obavešten/a i saglasan/a da će mojim podacima rukovoditi zaposleni u DELIKOS-u, kao i da će se podaci čuvati u DELIKOS-u, u periodu predviđenom važećim zakonima Republike Srbije i internim propisima DELIKOS-a koji se odnose na moj zahtev.

Saglasan/a sam da DELIKOS gore navedene podatke prikuplja, skladišti u svojoj bazi (excel i slično) i da ih koristi isključivo u cilju ostvarivanja svrhe za koje su podaci prikupljeni.

Izjavljujem da sam saglasan/a da se moji podaci čuvaju, obrađuju i koriste za sledeće svrhe: komunikacija sa mnom, obrada zahteva, dostava/isporuka porudžbine, ponuda novih proizvoda i usluga, vođenje evidencija.

DELIKOS garantuje fizičkim licima, čije podatke obrađuje, sva prava predviđena Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.

Saglasan/a sam da DELIKOS može da me obavesti preko različitih kanala komunikacije o svojim proizvodima, kao i eventualnim pogodnostima pri kupovini istih.

Napomena:

  • Pristanak  se  može  opozvati u bilo kom momentu. Nakon opoziva pristanka do tada prikupljeni podaci se brišu i korisnik neće biti kontaktiran komercijalnim porukama.
  • Potvrđujete da ste upoznati sa našom Politikom privatnosti i pravilima o zaštiti podataka o ličnosti. Pravila su izrađena na osnovu Opšte uredbe Evropske unije EU 2016/679 i Zakona o zaštiti podataka o ličnosti Republike Srbije te detaljno opisuju naše postupanje sa vašim ličnim podacim
 
0

Pregled korpe

    Proizvod Cena Količina Ukupno

Ukupna vrednost korpe

Ukupno 0.00 RSD
Ukupno 0.00 RSD