Uslovi prodaje

 
OPŠTI USLOVI ONLINE PRODAJE

Kosmajska online prodavnica, na sajtu www.kosmajska.rs, je u vlasništvu privrednog društva DELIKOS DOO SOPOT, Nemenikuće, Partizanski put 515a, Sopot, i predstavlja online servis za poručivanje i dostavu robe/proizvoda iz našeg prodajnog asortimana.

Poslovni podaci Trgovca/Prodavca:

DELIKOS DOO ZA PROIZVODNJU DELIKATESNIH PROIZVODA SOPOT, Nemenikuće-Sopot, Partizanski put 515a, matični broj: 20017783, PIB: 103799964, šifra delatnosti: 1013 – proizvodnja mesnih prerađevina, web-site: www.kosmajska.rs, kontakt telefon: 011 82 55 718, e-mail adresa: info@kosmajska.rs

Usluga online prodaje  je namenjena  fizičkim licima kao potrošačima, u smislu Zakona o zaštiti potrošača,  i korišćenje ovog servisa je besplatno.

Kupcem – Potrošačem se smatra svako fizičko lice koje pribavlja robu u svrhe koje nisu namenjene njegovoj poslovnoj ili drugoj komercijalnoj delatnosti a koje je preko naše online prodavnice, poručilo proizvode iz prodajnog asortimana Prodavca i samim tim prihvatilo sve predviđene uslove korišćenja ovog servisa i kupovine.

Kupac u online prodavnici može da bude samo lice koje je navršilo 18 godina života.

Opšti uslovi online prodaje definišu upotrebu web-sajta Prodavca, proces poručivanja i procesiranja porudžbine, način i rokove isporuke/dostave, prodajnu cenu, odnosno način na koji će se ista obračunavati kao i način plaćanja, zakonsku odgovornost Prodavca zbog nesaobraznosti robe ugovoru, eventualni povrat i reklamaciju dostavljene robe, kao i izmenu uslova online kupovine.

1. UPOTREBA NAŠEG WEB-SAJTA

Prilikom naručivanja proizvoda u našoj online prodavnici, slažete se i garantujete:

 • da naš web–sajt koristite samo za upite i pravno valjane porudžbine;
 • da nećete kreirati lažne ili obmanjujuće porudžbine. Ukoliko procenimo, na savestan i brižljiv način, da je izvršena porudžbina lažna ili obmanjujuća, bićemo ovlašćeni da otkažemo porudžbinu i obavestimo nadležne organe;
 • da su adresa e-pošte, poštanska adresa i/ili sve druge informacije i/ili dostavljeni lični podaci, koje navodite u Vašoj porudžbini, istiniti/e i tačni/e.

Poručivanjem proizvoda putem naše online prodavnice, dajete Izjavu/Pristanak za obradu podataka o ličnosti, čiji tekst možete pročitati OVDE.

Novi korisnici/potrošači:

 • Ulaskom na sajt kosmajska.rs, svim zainteresovanim licima je omogućeno da pristupe sekciji PRODAVNICA i vrše pregled i odabir raspoloživih artikala Prodavca. Količine se biraju preko strelica +/- ili unosom cifre u polje količina.
 • Novi korisnik unosi svoje podatke (ime i prezime, email, broj telefona, adresu, napomenu uz adresu isporuke, grad i opštinu) u zadatu formu,
 • Nakon upisivanja traženih podataka i odabira artikala i njihove količine, Kupac potvrđuje porudžbinu, kada mu se na sajtu prikazuje poruka sa obaveštenjem, a istovremeno na mail dobija potvrdu o prihvatanju porudžbine.

Postojeći korisnici:

 • Prilikom ulaska na sajt u sekciji ONLINE PRODAJA unose svoj email i šifru i pristupaju prodavnici. Ovakvim pristupom imaće uvid u istoriju svojih kupovina i moći će na jednostavniji način da poruče željene artikle, bez ponovnog unošenja obaveznih podataka.
 • Mogu kao i svi drugi kupci bez prijave da izvrše odabir željenih artikala a kada dođu do dela gde se unose podaci, klikom na log in, unose svoje korisničko ime i šifru i preskoče unos svih zahtevanih podataka te na taj način pojednostave kupovinu.
 • Nakon potvrde kupovine, dalji postupak automatskog obaveštavanja je isti za sve korisnike.
 • Ukoliko niste dobili mail sa linkom za kreiranje pristupne šifre, molimo da putem kontakt telefona 011/82 55 718, kontakt forme na sajtu ili maila info@kosmajska.rs, zatražite da Vam isti pošaljemo.

Napomena za sve kupce: Ukoliko bilo šta od navedenog, što menja inicijalnu porudžbinu, nije prihvatljivo za Kupca, Kupac ima pravo da odustane od kupovine.

Kupac je saglasan da Prodavac može koristiti od Kupca date podatke kako bi sa Kupcem stupio u kontakt po pitanju porudžbine,  ako je to potrebno.

2. PORUČIVANJE PROIZVODA I KREIRANJE PORUDŽBINE

Poručivanje robe u online prodavnici, na www.kosmajska.rs, može se vršiti u bilo koje vreme, 7 dana u nedelji.

Jedinica mere za poručivanje je pakovanje ili komad u zavisnosti od artikla.

Minimalna vrednost porudžbine za besplatnu dostavu je 3.000,00 dinara sa uračunatim PDV-om

Prodavac nastoji da, u svakom trenutku, obezbedi dostupnost svih proizvoda našim Kupcima. Ukoliko određeni proizvod iz našeg prodajnog asortimana nije moguće isporučiti Kupcu nakon prijema porudžbine (proizvod nije raspoloživ, proizvoda nema na stanju zaliha i slično), Kupca ćemo o tome obavestiti u najkraćem mogućem roku.

Napomena: Ukoliko Kupac nije naveo sve potrebne podatke za kreiranje porudžbine, porudžbina neće biti kreirana i Prodavac neće biti u obavezi  da Vam naručene proizvode isporuči, niti će snositi bilo koju vrstu odgovornosti zbog toga

3. ISPORUKA

Usluga isporuke proizvoda koji se nude na našem web-sajtu je dostupna na teritoriji grada Beograda i to na sledećim opštinama: Čukarica, Novi Beograd, Palilula, Rakovica, Savski venac, Stari grad, Voždovac, Vračar, Zemun, Zvezdara, Surčin, Sopot, Mladenovac.

Roba se isporučuje radnim danima u periodu između 8 i 18 časova, na adresu koju je Kupac naveo prilikom poručivanja proizvoda, i to:

 • za porudžbine primljene ponedeljkom, utorkom, sredom u periodu od 00-24 h, roba će biti isporučena u roku od 48 sati.
 • Ukoliko se roba na sajtu poruči u petak, roba se isporučuje u ponedeljak u periodu između 8 - 18h.
 • Ukoliko se roba na sajtu poruči u četvrtak do 12h, roba se isporučuje u petak u periodu između 8 - 18h.
 • Ukoliko se roba na sajtu poruči u četvrtak posle 12h, roba se isporučuje u ponedeljak u periodu između 8 - 18h.

Kupac će biti blagovremeno obavešten, ako iz određenog razloga ili zbog više sile, Prodavac ne bude mogao da ispoštuje vreme isporuke.

Do odstupanja i produženja roka može doći ukoliko Kupac/primalac nije na adresi kod pokušaja isporuke, ne javlja se na broj telefona koji je ostavio prilikom prijavljivanja na sistem ili nepredviđenih situacija u transportu na koje nismo mogli da utičemo.

Isporuka se smatra obavljenom ili porudžbina isporučenom čim Kupac ili drugi primalac porudžbine na naznačenoj adresi iz porudžbine, fizički preuzme poručenu robu.

Rizik slučajne propasti stvari ili oštećenja

Rizik slučajne propasti ili oštećenja robe do trenutka predaje robe Kupcu/potrošaču ili trećem licu koje je odredio potrošač, a koje nije prevoznik ili otpremnik, snosi Prodavac.

Rizik slučajne propasti ili oštećenja robe posle trenutka predaje robe Kupcu/potrošaču ili trećem licu koje je odredio potrošač, a koje nije prevoznik ili otpremnik, snosi Kupac/potrošač.

Ako je Kupac/potrošač raskinuo ugovor ili tražio zamenu robe iz razloga što roba koja mu je predata nije saobrazna ugovoru, rizik slučajne propasti ili oštećenja, ne prelazi na Kupca/potrošača.

Ako predaja robe nije izvršena iz razloga što Kupac/potrošač ili treće lice koje je odredio potrošač, a koje nije prevoznik ili otpremnik, bez osnovanog razloga odbija da primi robu ili svojim ponašanjem sprečava isporuku, rizik slučajne propasti ili oštećenja, prelazi na Kupca/potrošača istekom roka za isporuku (odnosno u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora ako rok isporuke nije ugovoren).

4. CENA PROIZVODA I NAČIN PLAĆANJA

Cena svih proizvoda Prodavca vidljiva je na www.kosmajska.rs.

Sve cene izražene su u dinarima i u cenu proizvoda je uračunat PDV.

Svaki proizvod Prodavca se prodaje po istaknutoj ceni koja je aktuelna i vidljiva na našem web-sajtu, prilikom kreiranja porudžbine.

 U mogućnosti ste da odaberete jedan od sledećih načina plaćanja:

 • fakturisana vrednost se može platiti u gotovini prilikom preuzimanja robe,  ili
 • platnom karticom tokom procesa kupovine na našem web-sajtu.  

NAPOMENA: Naručene proizvode prilikom preuzimanja nije moguće platiti karticom banke.

Neke od kartica kojom možete platiti svoju porudžbinu su Visa, Visa Electron, MasterCard, American Express ili Maestro platna kartica. U svakom slučaju, kartica mora biti odobrena od strane banke izdavaoca za online (internet) plaćanje. Plaćanje je moguće isključivo u valuti RSD. Plaćanje je moguće platnim karticama domaćih i inostranih banaka. Iznos za koji će Vaš račun biti zadužen se dobija konverzijom valute u RSD prema kursu NBS. Kompletan proces naplate obavlja se na stranici poslovne banke i podaci o platnoj kartici nisu dostupni zaposlenima kod Prodavca.

U slučaju raskida ugovora ili nemogućnosti isporuke robe iz razloga za koje nije odgovoran Kupac, Kupcu će biti vraćen plaćeni iznos odmah, a najkasnije u roku od tri dana od dana raskida ugovora/nemogućnosti isporuke. Ukoliko je roba plaćena karticom, rok za povraćaj novca može zavisiti od poslovne politike banke izdavaoca platne kartice.

5. SAOBRAZNOST ISPORUČENE ROBE I REKLAMACIJE

Saobraznost isporučene robe

Kao Prodavac, dužni smo da Vam isporučimo robu koja je saobrazna ugovoru, u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti potrošača (član 50. Zakona o zaštiti potrošača).

Pretpostavlja se da je isporučena roba saobrazna ugovoru:

1) ako odgovara opisu koji je dao prodavac i ako ima svojstva robe koju je prodavac pokazao potrošaču kao uzorak ili model;

2) ako ima svojstva potrebna za naročitu upotrebu za koju je potrošač nabavlja, a koja je bila poznata prodavcu ili mu je morala biti poznata u vreme zaključenja ugovora;

3) ako ima svojstva potrebna za redovnu upotrebu robe iste vrste;

4) ako po kvalitetu i funkcionisanju odgovara onome što je uobičajeno kod robe iste vrste i što potrošač može osnovano da očekuje s obzirom na prirodu robe i javna obećanja o posebnim svojstvima robe data od strane prodavca, naročito ako je obećanje učinjeno putem oglasa ili na ambalaži robe.

Prodavac odgovara za nesaobraznost isporučene robe (član 51. Zakona o zaštiti potrošaća), ako:

1) je postojala u času prelaska rizika na potrošača, bez obzira na to da li je za tu nesaobraznost prodavac znao;

2) se pojavila posle prelaska rizika na potrošača, ako potiče od uzroka koji je postojao pre prelaska rizika na potrošača;

3) je potrošač mogao lako uočiti, ukoliko je prodavac izjavio da je roba saobrazna ugovoru.

Ako isporučena roba nije saobrazna ugovoru, potrošač koji je obavestio prodavca o nesaobraznosti, ima pravo da zahteva od prodavca da otkloni nesaobraznost, na način i pod uslovima predviđenim Zakonom o zaštiti potrošača (član 52. Zakona o zaštiti potrošača).

Reklamacije

Potrošač može da izjavi reklamaciju prodavcu radi ostvarivanja svojih prava koja se odnose na otklanjanje nesaobraznosti, zbog pogrešno obračunate cene i drugih nedostataka, sve u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti potrošača (član 56. Zakona o zaštiti potrošača).

Reklamacija se izjavljuje pisanim putem, na e-mail adresu: info@kosmajska.rs, sa naznakom „reklamacija“ ili na adresu sedišta Prodavca. Kontakt telefon za usmeno izjavljivanje reklamacija je: 011 82 55 718.

Reklamacija se može izjaviti u roku od 24 h od dana isporuke,  zbog prirode proizvoda koji prodaje Prodavac, uz dostavu računa na uvid ili drugog dokaza o kupovini (kopija računa, slip i sl.)

Prodavac je dužan da, pisanim putem, potvrdi prijem reklamacije i da bez odlaganja, a najkasnije u roku od osam dana od dana prijema reklamacije, pisanim ili elektronskim putem odgovori Kupcu/potrošaču na izjavljenu reklamaciju. Odgovor Prodavca na reklamaciju Kupca/potrošača mora da sadrži odluku da li prihvata reklamaciju, izjašnjenje o zahtevu potrošača i konkretan predlog i rok za rešavanje reklamacije. Rok ne može da bude duži od 15 dana od dana podnošenja reklamacije.

Prodavac je dužan da postupi u skladu sa odlukom, predlogom i rokom za rešavanje reklamacije, ukoliko je dobio prethodnu saglasnost potrošača.

Ukoliko Prodavac iz objektivnih razloga nije u mogućnosti da udovolji zahtevu potrošača u roku koji je dogovoren, dužan je da o produžavanju roka za rešavanje reklamacije obavesti potrošača i navede rok u kome će je rešiti, kao i da dobije njegovu saglasnost, što je u obavezi da evidentira u evidenciji primljenih reklamacija. Produžavanje roka za rešavanje reklamacija moguće je samo jednom.

Nemogućnost potrošača da dostavi Prodavcu ambalažu robe ne može biti uslov za rešavanje reklamacije niti razlog za odbijanje otklanjanja nesaobraznosti.

Prodavac neće prihvatiti reklamacije na kvalitet proizvoda za koje se utvrdi da su posledica nepoštovanja od stane potrošača propisanog načina čuvanja na deklaraciji proizvoda (čuvanje proizvoda na određenoj temperaturi i sl.).

Prilikom prijema proizvoda potrošač je dužan da proveri da li je količina proizvoda u skladu sa poručenom količinom i ukoliko utvrdi odstupanja odmah, a najkasnije u roku od 1h, ukaže na odstupanje Prodavcu.

6. ODUSTANAK OD UGOVORA

Potrošač ima pravo da odustane od ugovora zaključenog na daljinu, odnosno izvan poslovnih prostorija u roku od 14 dana, računajući od trenutka kada roba dospe u državinu potrošača, bez navođenja razloga i dodatnih troškova, osim troškova povraćaja robe. Protekom navedenog roka prestaje pravo potrošača na odustanak od ugovora.

Potrošač ostvaruje pravo na odustanak od ugovora izjavom koju može dati na posebnom obrascu za odustanak od ugovora zaključenog na daljinu, odnosno izvan poslovnih prostorija ili na drugi nedvosmislen način. (Obrazac izjave možete preuzeti OVDE).

Izjava o odustanku od ugovora elektronski se popunjava i šalje na obrascu za odustanak, na e-mail adresu: info@kosmajska.rs, a Prodavac je dužan da potrošača o prijemu obrasca bez odlaganja obavesti u pisanoj formi ili na drugom trajnom nosaču zapisa.

Potrošač u celosti snosi troškove povraćaja robe u slučaju odustanka.

Napomena: Potrošač nema pravo na odustanak od ugovora u slučaju isporuke robe proizvedene prema posebnim zahtevima potrošača, u slučaju isporuke robe koja je podložna pogoršanju kvaliteta ili ima kratak rok trajanja, isporuke zapečaćene robe koja se ne može vratiti zbog zaštite zdravlja ili higijenskih razloga i koja je otpečaćena nakon isporuke, isporuke robe koja se, nakon isporuke, zbog svoje prirode neodvojivo meša sa drugom robom, kao i u drugim slučajevima definisanim članom 37 ** Zakona o zaštiti potrošača, a kojima ima mesta primeni spram prirode proizvoda koje Prodavac prodaje.

7. IZMENE USLOVA KUPOVINE

Delikos d.o.o. zadržava pravo na izmenu ovih uslova i pravila, i obavezuje se da u slučaju izmene istih, o tome putem svog sajta, odnosno obaveštenja u okviru online prodavnice obavesti sve korisnike.

Korisnici koji ne budu saglasni sa novim uslovima kupovine mogu nam svoje komentare i sugestije uputiti putem email-a info@kosmajska.rs ili putem kontakt forme na sajtu.

NAPOMENA

Vašom registracijom na sajtu za korišćenje naše online prodavnice, prihvatate odgovornost za komunikaciju sa Vaše adrese bilo da su u pitanju porudžbine, promena podataka ili odjava sa liste registrovanih korisnika.

Ako saznate ili posumnjate da neko zna Vašu lozinku, ili je koristi suprotno Vašim instrukcijama, lozinku možete samostalno promeniti i zadržati tu informaciju samo za sebe, a ako niste u mogućnosti da je sami izmenite, kontaktirajte nas.

Ukoliko, ipak postoji bilo kakva sumnja u eventualne sigurnosne propuste, nedopušteno korišćenje usluga ili kršenja navedenih Pravila i uslova korišćenja, DELIKOS DOO zadržava pravo da od Vas traži promenu prvobitno navedene lozinke, kao i da privremeno ili trajno ukine korisnički nalog bez prethodne najave.

Pored toga, DELIOS DOO  ima diskreciono pravo da korisniku našeg online servisa, uz pisano obaveštenje, trajno ukine pristup, i to u slučajevima kada korisnik namerno zloupotrebljava servis, ne poštuje pravila i uslove korišćenja, vređa ili omalovažava naše zaposlene i dr.

KONTAKT

Za sva pitanja vezana za online kupovinu, možete nam se obratiti putem emaila: info@kosmajska.rs, kontakt forme na sajtu www.kosmajska.rs ili telefona 011 82 55 718

 
0

Pregled korpe

    Proizvod Cena Količina Ukupno

Ukupna vrednost korpe

Ukupno 0.00 RSD
Ukupno 0.00 RSD